Система клімат-контролю

AvtoAd

26/03/2019
Система клімат-контролю

Сучасні автомобілі оснащуються системою клімат-контролю. Дана система призначена для створення і автоматичної підтримки мікроклімату в салоні автомобіля. Система забезпечує спільну роботу систем опалення, вентиляції та кондиціонування за рахунок електронного управління.

Застосування електроніки дозволило добитися зонального регулювання клімату в салоні автомобіля. Залежно від числа температурних зон розрізняють наступні системи клімат-контролю:
– Однозонний,
– Двозонний,
– Трьохзонний
– Чотирьохзонний.

Система клімат-контороля об’єднує кліматичну установку і систему управління.

– Кліматична установка, в свою чергу, включає конструктивні елементи систем опалення, вентиляції та кондиціонування, в тому числі радіатор пічки, вентилятор вхідного повітря і кондиціонер, що складається з теплообміника, компресора, конденсатора і ресивера.

Управління кліматичної установкою здійснює відповідна система. Основними елементами цієї системи є вхідні датчики, блок управління і виконавчі пристрої.

Вхідні датчики вимірюють відповідні фізичні параметри і перетворять їх в електричні сигнали. До вхідних датчикам системи управління відносяться датчики температури зовнішнього повітря, рівня сонячного випромінювання (фотодіод), вихідна температура, потенціометри заслінок, температури теплообміника, тиску в системі кондиціонування.

Кількість датчиків вихідна температура визначається конструкцією системи клімат-контролю. До датчиків вихідної температури може бути доданий датчик вихідної температури в нижній простір ніг. В двозонній системі клімат-контролю число датчиків вихідної температури подвоюється (датчики зліва і справа), а в трьохзонній – потроюється (зліва, справа і ззаду).

Потенціометри заслінок фіксують поточне положення повітряних заслінок. Датчики температури теплообміника і тиску забезпечують роботу системи кондиціонування.

Електронний блок управління приймає сигнали від датчиків і відповідно до закладеної програми формує керуючі впливу на виконавчі пристрої.

До виконавчих пристроїв відносяться приводи заслінок і електродвигун вентилятора вхідного повітря, за допомогою яких створюється і підтримується заданий температурний режим. Заслінки можуть мати механічний або електричний привід. У конструкції кліматичної установки можуть застосовуватися такі заслінки:

заслінка вхідного повітря; центральна заслінка; заслінка температурного регулювання (в системах з 2-ма і більше зонами регулювання); заслінка рециркуляції; заслінки для відтавання стікла.

-Принцип Роботи системи

Система клімат-контролю забезпечує автоматичне регулювання температури в салоні автомобіля в межах 16-30 ° С.

Бажане значення температури встановлюється за допомогою регуляторів на панелі приладів автомобіля. Сигнал від регулятора надходить в електронний блок управління, де активується відповідна програма. Відповідно до встановленого алгоритму блок управління обробляє сигнали вхідних датчиків і задіє необхідні виконавчі пристрої. Задана температура підтримується автоматично.

Вхідне повітря в салон автомобіля проходить через радіатор пічки і нагрівається теплом охолоджуючої рідини. Ступінь нагрівання повітря регулюється центральною заслінкою (заслінками тепературного регулювання) шляхом змішування холодного і гарячого повітря.

При необхідності включається кондиціонер. Кондиціонер видаляє зайве тепло і вологу з салону.

 

Джерело: http://lighgururigh.ru/raznoe/17598-sistema-klimat-kontrolju.html